14th November 2014

Team 4 Members

Jonh Doe

Jonh Doe

CEO The Boss

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut venenatis lacinia purusJoana Defoe

Joana Defoe

Project Manager

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut venenatis lacinia purus


Lucas Mora

Lucas Mora

Creative Boss

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut venenatis lacinia purus


Colins Doe

Colins Doe

Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut venenatis lacinia purus


Share: